Политика за конфиденциалност

Тази политика за конфиденциалност потвърждава как glasgowTranslate.com използва и защитава всяка информация, която предоставяте на glasgowTranslate.com когато използвате този сайт. GlasgowTranslate.com се ангажира и гарантира, че личните ви данни са защитени. В случай, че Ви молим да предоставите определена информация, чрез която можете да бъдете идентифицирани, когато използвате този сайт, можете да сте сигурни, че същата ще бъде използвана единствено в съответствие с настоящата декларация за поверителност.

GlasgowTranslate може да променя тази политика, периодично, като актуализира тази страница. Периодично трябва да проверявате тази страница , за да се убедите, че сте запознати с всички промени. Тази политика е в сила от 18-ти август 2013.

Можем да събираме следната информация :

  • имена и длъжности
  • информация за контакт, включително имейл адрес
  • демографска информация, като пощенски код, предпочитания и интереси
  • друга информация, свързана с проучвания на клиентите и / или оферти

Ние изискваме тази информация, за да отговарим на Вашите нужди и да Ви предоставим по-добро обслужване, както и изрично, поради следните причини:

  • Съхранение на вътрешнофирмена документация
  • Ние може да използваме информацията, за подобряване на нашите продукти и услуги
  • Ние може периодично да изпращаме рекламни имейли за нови продукти, специални оферти или друга информация, която смятаме, че може да бъде интересна, като използваме имейл адреса, който сте ни предоставили.
  • От време на време, може да използваме Вашата информация, за да се свържем с Вас за целите на маркетингови изследвания. Може да се свържем с вас по имейл, телефон, факс или поща. Може да използваме информацията, за да променим уеб сайта ни в съответствие с Вашите предпочитания.

Задължени сме да обезпечим сигурност на Вашите данни. За да се предотврати неразрешен достъп или разпространение, ние имаме изготвени подходящи управленски, електронни и физически процедури за защита и сигурност на информацията, която събираме онлайн.

Бисквитката е малък файл, който изисква разрешение от твърдия диск на компютъра да бъде допуснат до него. След като Вие се съгласите, файлът се прикачва. Бисквитката помага на уеб приложенията да Ви рапознават като индивидуален потребител. Уеб приложението може да адаптира своите операции в съответствие с Вашите предпочитания за това какво харесвате и какво не чрез събиране и съхраняване на информация за тях. С цел да разберем кои страници са били посещавани ние използваме трафик лог бисквитки. Това ни помага да анализираме и подобрим нашия сайт, така че да бъде направен в съответствие с нуждите на клиента..

Ние използваме тази информация само за статистически цели и след анализ на данните, същата се отстранява от системата. Бисквитката по никакъв начин не ни дава достъп до Вашия компютър или каквато и да била информация за Вас, различна от данните, които избирате да споделите с нас. Можете да изберете да приемете или откажете бисквитките. Обикновено, чрез промяна на настройките на Вашия браузър, можете да отхвърляте бисквитките, ако предпочитате, въпреки че повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитките. Това може да ви лиши от пълноценно използване на уеб сайта.

GlasgowTranslate.com може да съдържа линкове към други сайтове. Трябва да се отбележи, че след като сте използвали тези връзки за напускане на нашия сайт, ние нямаме никакъв контрол върху тази друга интернет страница. Ето защо, ние не можем да бъдем отговорни за защитата и поверителността на всяка информация, която предоставяте при посещение на други сайтове и такива сайтове не са включени в настоящата декларация за поверителност. Трябва да бъдете внимателни и да видите декларацията за поверителност, приложим към въпросния сайт.

Вие може да решите да ограничите събирането и използването на лична информация по следните начини:

  • когато от вас се иска да попълните формуляр на интернет страницата, потърсете полето и можете да щракнете в полето, което показва, че не искате информацията да се използва от всеки, за целите на директния маркетинг.

  • ако преди това сте се съгласили вашата лична информация да бъде използвана за целите на директния маркетинг, можете да промените мнението си по всяко време чрез писмено уведомление или да ни изпратите имейл на адрес info@glasgowtranslate.com.

Ние няма да продаваме, разпространяваме или отдаваме под наем Вашата лична информация на трети лица, освен в случаите, когато имаме Вашето разрешение или по закон сме длъжни да го направим. Ние може да използваме Вашата лична информация, за да Ви изпращаме промоционална информация за трети лица, която смятаме, че може да Ви заинтересова, ако ли да ни кажете, че искате това да се случи.

В съответствие със Закона за защита на личните данни от 1998 г., можете да поискате информация за личните Ви данни, които имаме за Вас. Заплаща се минимална такса. Ако искате да получите копие за съхраняваната за Вас информацията, моля пишете ни на info@glasgowtranslate.com. Ако смятате, че информацията, свързана с Вас е невярна или непълна, моля пишете ни или се свържете с нас възможно най-бързо на горепосочения адрес. Ние своевременно ще коригираме всяка информация, за която е било установено, че е грешна.

Предлагаме решения с висок стандарт, за да отговорим на всички Bаши нужди