Основни предимства

Опит

В области, като финанси, създаване на съдържание, устни и писмени преводи, уеб дизайн.

Още...

Неограничени възможности

Вашият успех е и наш приоритет! Разполагаме с експертен опит и креативност, посветени на вас.

Още...

Повече от класически подход

Това е един от водещите ни принципи при изпълнение на проекти.

Още...

Услуги

Устни преводи

Устни преводи по заявка -24/7

Още...

Писмени преводи

Преводи от общ характер и специализирани преводи

Още...

Редактиране и корекция на текстове

Двойно редактиране при поискване

Още...

Уебсайтове

Изработка и превод на уеб сайтове

Още...

Бизнес услуги

Специализирани преводи и услуги по договаряне

Още...

Създаване на съдържание

Създаване на онлайн съдържание и аланлизи

Още...

Алгоритъм, който следваме

Оценка на нуждите и основен дизайн

При изпълнението на всички наши услуги, свързани с уеб дизайн и създаване на съдържание ние следваме три основни стъпки, представени тук, в раздела "Алгоритъм, който следваме".

Първата фаза, която има решаващо значение за изпълнението на проекта ви е свързана със следните резултати:

1.1. Да се идентифицират какви са вашите нужди и визия за новия проект. Една от най-важните задачи за нас ще бъде да се определим каква е целта на вашия проект, какви са вашите цели, целевата ви аудитория и съдържание.

1.2. Въз основа на първоначалната информация, предложенията и обсъжданията, ние ще изготвим основният дизайн на вашия проект. Той включва обикновено карта на сайта, основни тематични области и подтеми на уеб сайта.

1.3. Въз основа на събраната информация ние подготвяме примерен дизайн / шаблон и предложение за изпълнение на проект за уеб сайта.

Изпълнение на проекта и оценка на изпълнението

2.1. След одобрение от Ваша страна на примерния дизайн / шаблон започваме втория етап от изпълнението на проекта.

Това е времето, когато вашия уеб сайт ще бъде проектиран, разработен и тестван. За всички тези три етапа от създаването на вашия уебсайт ние използваме най-новите тенденции и използваме най-новите стандарти за качество и съответствие на уеб сайта.

Ръководни за нас са сроковете, определени по-рано в първата фаза. Те са включени в проектното предложение също и за нас са не толкова обвързваща част от нашия договор, а по-скоро, съществен елемент от вашата оценка за качество.

2.2. Когато сайта е изцяло проектиран и разработен вие ще можете да направите първия си тест. На този етап от изпълнението на проекта ние правим всички довършителни щрихи на вашия сайт и всички малки промени, ако е необходимо да бъдат направени такива.

2.3. Оценката на ефективността се извършва от вас, въз основа на окончателното ви одобрение на уебсайта.

Последващи действия и поддръжка

3.1. Някои клиенти изискват от нас да извършваме някои последващи услуги и поддръжка на сайта. Това могат да бъдат услуги, свързани с актуализирането на сайта, неговото съдържание, SEO. Ние сме отворени за всички ваши предложения..

3.2. Споменатите по-горе три фази на изпълнение на проектите са валидни не само за уеб дизайн услуги, които предлагаме. Ние прилагаме същия подход за уебсайтове превод и локализация, уеб сайтове, дизайн със съдържание Изстискайте и за съдържание писмено услуги.

GlasgowTranslate предлага решения с висок стандарт, за да отговори на всички ваши нужди

Проекти от

0

Клиенти от

0

Доволни клиенти в %

0

Целеви харесвания

0